.

(+81 .) - , , , ., - ...

(+3 .) - , , , . -, . . . . ...

(+64 .) - , . , , , , . ...

(+12 .) - , , . -, , , ...

(+0 .) - . , , .

(+0 .) - , () . . . ; . . . .

(+17 .) - , , , , , -, ...

(+58 .) - , , , . , ...

(+72 .) - , , , , ...

(+0 .) - , .

(+74 .) - , , : | , . , ...

(+0 .) - , ; . -, ,

(+0 .) - (), ; . .

(+4 .) - , , -, -; . ...

(+0 .) - , , .

(+128 .) - , , , (), , ...

(+0 .) - , - . . .

(+0 .) - , , . -, , .

(+183 .) - , , , , ; , , ...

(+0 .) - , .

(+43 .) - , , , , ; | , . | ...

(+0 .) - , . .

(+25 .) - , , . ; , , ...

(+13 .) - , , , . -, . ...

(+11 .) - , , , . , | , ...

(+43 .) - , , , ; , ...

(+0 .) - , , . .

(+123 .) - , , , , , , , . ...

(+171 .) - , , , . | , . , ...

(+106 .) - , , ; , , . , ...

(+0 .) - , .. . .

(+34 .) - , , ; , ...

(+0 .) - , -, . .

(+14 .) - . , . , , ...

(+35 .) - ; ; ; , ; , ...

(+0 .) - ? . . .

(+49 .) - , , , . ...

(+7 .) - , , . . ...

(+9 .) - . , ; , , ...

(+0 .) - , , .

(+10 .) - , , , , , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , , . , .

(+0 .) - . . - , ?

(+15 .) - , . (), ! ...

(+26 .) - , , , . . ...

(+103 .) - , , , , , , , ( ...

(+3 .) - . . . . . . . . , , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . , ?

(+192 .) - , , , ...

(+19 .) - , , , . , , ...

(+69 .) - ; , , . , ...

(+205 .) - , , , . . . ...

(+0 .) - , . , .

(+131 .) - , , ; , . ( ...

(+0 .) - , -, . . .

(+0 .) - , . .

(+272 .) - , , , , -, , ...

; (+93 .) - , . ; ...

(+186 .) - , , , , , ; ; ...

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , , . -, .

(+132 .) - , (. ), , ; ...

(+66 .) - , , , , , , ...

(+102 .) - , , ; , ; ; ...

(+7 .) - . . , . , , . , ( ?) ...

(+2 .) - , , . -, . . , ...

(+9 .) - , , . -, , ...

(+203 .) - , , ; ; , , . ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , , .

(+57 .) - , , , , . -, ...

(+1 .) - . , , ; , ...

(+0 .) - , . . .

(+15 .) - , , ; , . , ...

(+0 .) - , . .

(+1 .) - . . , ; . . , , ...

(+2 .) - , , ; , , ...

(+11 .) - (. ), , , , . , ...

(+0 .) - , , -, .

(+29 .) - , : , , , , ; ...

(+0 .) - , . .

(+553 .) - . . : , ...

(+0 .) - , . . .

(+50 .) - , , , , ; ...

(+84 .) - , , ; , . ...

(+21 .) - , , , , ...

(+0 .) - , -, . .

(+89 .) - , , , ; ; . ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - . , .

(+0 .) - , , . .

(+0 .) - -, .

(+0 .) - ? - . , . !

(+83 .) - , . . . . , , , . ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , -, . .

(+0 .) - . ; .

(+8 .) - , , . . . . ...

(+3 .) - , . . . . , . . , . morden? ...

(+0 .) - , , . .

(+0 .) - , , , .

(+0 .) - , , . .

(+0 .) - , . . .

(+3 .) - . , , , , . -, ...

(+30 .) - , . ; ; , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . -, .

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . .

(+11 .) - . . , , ; , , ...

(+0 .) - , . .

(+0 .) - , . .

(+6 .) - , . , , . ? - ...

(+0 .) - , .

(+0 .) - , . , . .

(+0 .) - . , ; -, .

(+10 .) - , , . , , ...

(+8 .) - , , , , ; , ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , , . .

(+0 .) - , . -, , ,

(+0 .) - ? . , Leontodon autumnalis

(+0 .) - , . , , ; .

(+0 .) - , . .

(+15 .) - . . . , ; , , ...

(+59 .) - , , . -, , ...

(+76 .) - , . . ; . ...

(+1 .) - , , ( ) , , ...

(+2 .) - . , , . ...

(+5 .) - , . , ; -, ...

(+46 .) - , , , , , . -, ...

(+0 .) - , . .

(+5 .) - . . , . . , , , , ...

(+0 .) - , , . -, , .

(+51 .) - , . , . . . , ; ...

(+0 .) - ? , . , , .

(+0 .) - . . (? ?) , , , .

(+0 .) - , , -.

(+27 .) - , , , , ; ...

(+0 .) - , . -, .

(+0 .) - ? . ,

(+4 .) - , , , ; . , . ...

(+0 .) - , . , , .

(+50 .) - , , ; , . * , ...

(+39 .) - , , , , , ; , ...

(+17 .) - , , . -, , ; ...

(+0 .) - , ; .

(+9 .) - , . , . -, . ...

(+37 .) - , , ; , , ...

(+107 .) - . , . . , , , , . , ...

(+23 .) - , , , , , . ...

(+87 .) - , , , , . ...

(+24 .) - , , , , . ...

(+0 .) - , * , . , -, , . .

(+13 .) - , , . -, . . ...

(+16 .) - , - . , , , , . ...

(+0 .) - , . . .

(+14 .) - , (), . , ...

(+22 .) - , , , -, , , ...

(+0 .) - , , -, . .

(+3 .) - , . -, , . . . ...

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , , .

(+5 .) - , , , , . -, ...

(+81 .) - , , ; , , , ...

(+0 .) - , , , , .

(+17 .) - , , , , . . . ...

(+0 .) - , , -, , , .

(+0 .) - , , .

(+0 .) - , . . .

(+0 .) - , . -, .


: 176

, ( ) , :
__ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 16.11.2018 07:03:04


07:01
06:47
06:33
06:32 25
06:01 Android-
05:42
04:38
04:02
02:42