Англо-Русский словарь
item (+46 сл.) - 1. (noun существительное) 1) каждый отдельный предмет (в списке и т. п...

itemize (+11 сл.) - (verb глагол) 1) (American американский, употребляется в США) перечисл...

itenerant - (adjective имя прилагательное) путешествующий; скитающийся

itenerary - (noun существительное) план поездки

iterance - = iteration

iterant - (adjective имя прилагательное) повторяющийся

iterate - (verb глагол) повторять

iteration - (noun существительное) повторение

iterative - (adjective имя прилагательное) повторяющийся


Найдено: 9


Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в форме поиска
I__ | I-B | I._ | I.E | I.H | I.Q | I.U | I.W | I/C | I/O | IA. | IAA | IAC | IAD | IAE | IAF | IAM | IAR | IAT | IB. | IBE | IBI | IBM | IBR | IBU | IC_ | IC4 | ICA | ICB | ICC | ICE | ICF | ICH | ICI | ICJ | ICO | ICT | ICW | ICY | ID_ | ID. | IDA | IDD | IDE | IDF | IDI | IDL | IDO | IDY | IE_ | IF_ | IFB | IFC | IFF | IFL | IGL | IGN | IGO | IGU | IGY | IHS | II_ | IIA | IIH | IJF | IK_ | IKE | IKF | IKO | IL- | ILC | ILE | ILI | ILK | ILL | ILO | ILS | IMA | IMB | IMC | IMF | IMH | IMI | IMM | IMP | IMS | IN_ | IN- | IN. | INA | INB | INC | IND | INE | INF | ING | INH | INI | INJ | INK | INL | INM | INN | INO | INP | INQ | INR | INS | INT | INU | INV | INW | IOC | IOD | IOJ | ION | IOT | IOU | IOW | IPA | IPE | IPU | IR_ | IR- | IRA | IRB | IRC | IRE | IRI | IRK | IRO | IRR | IRT | IS_ | ISA | ISB | ISC | ISF | ISI | ISL | ISM | ISN | ISO | ISP | ISR | ISS | IST | ISV | IT_ | IT. | ITA | ITC | ITE | ITI | ITO | ITS | ITT | ITU | IT` | IUS | IVI | IVO | IVY | IZM | I`D | I`M | I`N | I`V |

Новости 03.10.2023 07:19:48